Ter info,

 Druk op het desbetreffende artikel om te lezen

Voor exit druk dan op het (andre4all) logo                             

 

Inhoud
 

TREFWOORDENLIJST

  Adressen
  Arbeidsduurverkorting   
  Beloning feestdagen
  Bijzondere uren   
 
 
  
 

  Inroosteren
    Invloed Ondernemings-cao

  Jaarverslagen
    Jubileumvergoeding

  Keuzesysteem van arbeidsvoorwaarden
    Kort verzuim 

  Loon tijdens vakantie
    Loonopgave
    Loonsverhogingen

  Maaltijdvergoeding
    Maximum arbeidstijd
    Maximum arbeidtijd bij overwerk
    Medewerker algemeen reserve
    Meldpunt
    Minimum vergoeding bij dienst
    Minuren
    Mobiele surveillance
    Mutatielijst contractswisseling  

  Nachtdienst
    Naleving cao

  Ongevallenverzekering
    Opleidingen
    Opzegging om een dringende reden
    Opzegtermijn
    Ouderenbeleid
    Overgangsbepaling loon tijdens vakantie
    Overleg vakbonden
    Overwerk

  Parkeerkosten
    Parttime arbeidsovereenkomst
    Pauze
    Pauzevergoeding
    Payroll
    Pensioen
    Periodiek overleg over werkgelegenheidsontwikkelingen
    Persoonlijke beschermingsmiddelen
    Proeftijd
    Preventiebeleid
    Protocollaire bepalingen

  Regelingen oudere werknemers
    Reglement controleorgaan
    Reiskostensysteem
    Reisvergoeding
    Reorganisatie
    Rooster wijzigen   

  Salarisbepalingen
    Salarisschalen
    Sancties
    Schadevergoeding
    Schorsing
    Schorsing (geld- en waardelogistiek)
    Servicecentrum Particuliere Beveiliging
    Sociaal plan
    Sociale Commissie Beveiliging
    Sociale commissie beveiliging en naleving cao
    Stage / stagiair
    Statijden
    Statijden voor aviation (luchthavenbeveiliging) 
    Stomerijvergoeding
    Structuurwijziging
    Studiekostenvergoeding

    Terugbetaling studiekosten verplichte opleiding
    Tijdvak
    Toepassing van de salarisschalen
    Toeslag bijzondere uren
    Toeslag feestdagen
    Toeslagen berekening
    Tussentijdse wijzigingen 

  Uitgangspunten
    Uitkering bij dienstverband korter dan 13 loonperioden
    Uitkering bij dienstverband van 13 loonperioden of langer
    Uitvoering cao
    Uitzendkrachten / payrollers
    Uitzonderingen in de werkingssfeer 

  Vakantie, vakantietoeslag en verlof
    Vakantiebijslag
    Vakantierecht
    Vakbondswerk in de onderneming
    Vaste post
    Vaststellen vakantiedagen
    Veelgestelde vragen
    Veiligheidsmanagement bij verhoogd risico
    Veiligheidsprocedures en arboaangelegenheden
    Veiligheidsprotocol
    Verbijzonderde regeling arbeidsvoorwaarden geld en waardelogistiek
    Verbijzonderde regeling arbeidsvoorwaarden aviation
    Verblijfskosten
    Vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze
    Vergoedingen
    Verplichte opleiding
    Verplichte verschuiving
    Verplichtingen vakbonden
    Verplichtingen werkgever   
    Verplichtingen werknemer
    Verschuivingstoeslag
    Vervallen ADV-dagen
    Voorbeeld vakantieregeling
    Vrijwillige opleiding
    Vroege dienst opkomst (avition)
    VUT
    VUT CAO
    VUT, pensioen en ouderenbeleid

  Wachtdagen
    Wekelijkse onafgebroken rusttijd
    Werkgelegenheid bij contractswisseling
    Werkgelegenheid bij contractswisseling bij meer dan 20.000
    Werkgelegenheid en de structuurwijziging in de onderneming
    Werkgelegenheid en de structuurwijziging in de onderneming (hoofdstuk)
    Werkoverleg vergoeding
    Werkingssfeer
    Wet Aanpassing Arbeidsduur
    Wijzigen rooster fulltimer
    Wijzigen rooster parttimer met groeimodel
    Wijzigen rooster parttimer met vast model
    Winkelsurveillance 

  Ziekte en arbeidsongeschikheid
    Zomer- en wintertijd
    Zondagarbeid
 

 Wil u nog een aanvulling op het lijst aandragen druk dan op het onderstaande link . wel graag het artikel verwijzing erbij vermelden

Mail webmaster formulier

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden © 2013 - ANDRE4ALL